Πρόταση δυσπιστίας είναι μια πρόταση εναντίον κάποιου προσώπου που δεν εμπιστευόμαστε.

Στην πολιτική η πρόταση αυτή στρέφεται εναντίον μέλους, μελών ή και ολόκληρης της κυβέρνησης ή ακόμη και εναντίον του πρωθυπουργού.

Ουσιαστικά με την πρόταση αυτή η βουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της από την Κυβέρνηση ή από κάποιο μέλος της.

Για να κατατεθεί στη βουλή απαιτούνται οι υπογραφές του ενός έκτου του αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 50 υπογραφές.

Η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να αναφέρει τα θέματα στα οποία θα βασιστεί η συζήτηση.

Υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους βουλευτές στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος ορίζει τη συζήτηση της σε δημόσια συνεδρίαση.


Share To:

Post A Comment:

0 comments so far,add yours