Στο φοβερό βίντεο που παρατίθεται εδώ που σας προτρέπουμε να το δείτε ολόκληρο, εμφανίζεται ανάγλυφα η εγκληματική καταστροφή ένος πανέμορφου ξύλινου παραδοσιακού σκάφους, ενός μόνο από τις δεκάδες χιλιάδες παρόμοιες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Παρ’ όλες τις διαμαρτυρίες προσώπων και φορέων, συνεχίζεται το πρόγραμμα επιδότησης της καταστροφής ξύλινων παραδοσιακών σκαφών από την «καλή» μας την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Ίσως με κάποια αφαιρετική λογική, το εξωφρενικό αυτό πρόγραμμα μας θυμίζει τη γενικότερη καταστροφή που επιφέρει η Γερμανική Ευρώπη στη χώρα μας. Ιδού λοιπόν πως το πανέμορφο ξύλινο αλιευτικό σκάφος «Αθανάσιος Γ» στη Λευκάδα, προστέθηκε στην μεγάλη λίστα των θυμάτων του εκσυχρονισμού και του εξευρωπαϊσμού της χώρας μας.
Το έγκλημα που συντελείται εδώ και πολλά χρόνια με τη συμβολή και συνευθύνη των εδώ υπάκουων Ελληνικών κυβερνήσεων συνεχίζεται αδιαλείπτως. 

Η μεθοδευμένη καταστροφή της ελληνικής αλιείας και της ναυπήγησης παραδοσιακών σκαφών που έχει ιστορία 2.000 ετών στη θαλασσινή Ελλάδα, ναι συνεχίζεται χωρίς έλεος, με το Μέτρο 6.1.10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-202, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Αγρροτικής Ανάπτυξης του κ. Ευάγγελου Αποστόλου.

Από το πρόγραμμα προσφέρεται αποζημίωση από 6.000 έως και 60.000 σε αυτούς που θα αποφασίσουν να παύσουν την αλιευτική τους δραστηριότητα ή σε όσους έχουν κληρονομήσει σκάφη και θέλουν να τα αποσύρουν.

Η προκήρυξη που αποτελεί συνέχεια παλαιότερης, έχει προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ και αναμένεται να βγει τις επόμενες ημέρες ώστε να μπορέσουν να καταθέσουν τους φακέλους τους οι ενδιαφερόμενοι. Επισημαίνεται ότι, στο μέτρο δεν περιλαμβάνονται οι μηχανότρατες ( βινζότρατες) που προστατεύονται από το υπουργείο και αποτελούν το πλέον καταστροφικό εργαλείο που με τις δαγκάνες βυθού σαρώνουν και σκοτώνουν το γόνο, αποψιλώνουν τις θάλασσες απο κάθε ζωντανή ύπαρξη.

Στόχος του προγράμματος είναι να εγκαταλείψουν την αλιεία χιλιάδες οικογένειες που ασχολούνται με το επάγγελμα αυτό, να καταστραφεί η ναυπηγική μας παράδοση, να μείνει ελεύθερος χώρος για τις καταστροφικές μηχανότρατες, τα ιχθυοτροφεία και κυρίως για τις μεγάλες διεθνείς εταιρειές αλιευμάτων.Κάτι ανάλογο δηλ. που γίνεται για την κτηνοτροφία και την αμπελουργία και άλλους παραδοσιακούς παραγωγικούς τομείς της χώρας μας που μας υποχρεώνουν να συρικνώσουμε προς όφελος άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι των μέτρων ενίσχυσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφος που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι. Τα σκάφη για τα οποία χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση πρέπει:

Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια-Λεμβολόγια και καταχωρισμένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ-ΚΑΜ) και τα στοιχεία της άδειας και των λοιπών ναυτιλιακών εγγράφων να συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ-ΚΑΜ. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για τον επανέλεγχο των στοιχείων του σκάφους και την τυχόν διόρθωση αυτών, ώστε να υπάρχει πλήρης ταύτιση μετγαξύ στοιχείων ναυτιλιακών εγγράφων και ΕΑΜ-ΚΑΜ.

Να φέρουν ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή και παραγάδια με οποιαδήποτε σειρά καταχώρισής τους στην αλιευτική άδεια του σκάφους, ανεξαρτήτως του μήκους του σκάφους. 

Αποκλείονται τα σκάφη που φέρουν τα αλιευτικά εργαλεία: τράτα βυθού ή και γρι-γρι..

Να φέρουν μηχανή. Σκάφη χωρίς μηχανή (κωπήλατα) δεν εντάσσονται στο Μέτρο 6.1.10.
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον δέκα έτη από έτος έναρξης πλόων (ΕΕΠ).
Να είναι νηολογημένα ως ενεργά και να έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’ έτος στη διάρκεια δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία αίτησης για ένταξη όσο και κατά την ημερομηνία διάλυσης.
Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματική αλιευτικά σκάφη.
Να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιου του ΕΠΑΛ 2007-2013 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Να είναι ελεύθερα πάσης φύσεως βαρών.

Η διάλυσή τους να πραγματοποιηθεί εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η διάλυση, η εγκληματική δηλ. καταστροφή των παραδοσιακών σκαφών που γίνεται με μπουλντόζες, εκτός των άλλων, κόβει ένα μέρος από το νήμα της βαθειάς ιστορικής σχέσης των Ελλήνων με τη θάλασσα.Share To:

Post A Comment:

0 comments so far,add yours